Mechanism of resistance to artemisinin map details

PFID PFID Old Annotation EC Transcript
PF3D7_1343700 loop drugs PF13_0238 Kelch13 pie diagram
PF3D7_0515300 loop drugs PFE0765w PI3K 2.7.1.137 pie diagram
PF3D7_0815700 loop PF08_0067 Ub pie diagram
PF3D7_0922100 loop PFI1085w Ub pie diagram
PF3D7_1132000 PF11_0329 Ub pie diagram
PF3D7_1314800 loop PF13_0084 Ub pie diagram
PF3D7_1365900 loop PF13_0346 Ub pie diagram